top of page
  • Foto van schrijverMorgen!

HET BUITENGEBIED VAN MORGEN!

Het buitengebied staat onder druk. Grote landelijke vraagstukken vragen ruimte, denk hierbij aan klimaatadaptatie en energieopwekking, maar ook aan nieuwe natuur en de woningbouwopgave. Tel daarbij op de steeds complexer wordende regelgeving van provincie en rijk. Hoe behouden we een vitaal buitengebied dat bedreigingen omzet in kansen? Dat is de uitdaging de komende jaren. Voor Morgen! staat gezondheid en dierenwelzijn voorop. Morgen! werkt hierin graag samen met de lokale agrarische ondernemers. Boeren moeten kunnen boeren, waarbij duurzame productie van voedsel voorop staat. Innovatie en dierenwelzijn op dat gebied zullen we faciliteren. We zijn er waakzaam op dat we altijd over voldoende veilig en gezond voedsel kunnen beschikken. Duurzame productie belast het milieu zo min mogelijk. Producten moeten eigenlijk weinig of geen voedselkilometers afleggen. Er moet nog efficiënter en zorgvuldiger geproduceerd worden.

Ontwikkelingen in de polder

● We bieden ontwikkelruimte aan agrarische bedrijven mits de gezondheid van inwoners en het dierenwelzijn verbetert en er een integrale bijdrage wordt geleverd aan natuur, landschap en recreatie.

● We zoeken naar koppelkansen bij ontwikkelingen bij agrarische bedrijven zodat er een betere verbinding tussen boer en burger kan ontstaan.

● We onderzoeken samen met agrariërs welke multifunctionele activiteiten er bij agrarische bedrijven kunnen ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van educatie, zorg en recreatie.

● Samen met agrariërs en andere stakeholders ontwerpen we een goed werkend watersysteem in het buitengebied, waarbij we de toenemende neerslag kunnen blijven gebruiken, bijvoorbeeld in droge periodes.

● Agrariërs gaan meer bijdragen aan biodiversiteit, natuurbeheer en groene recreatie in het buitengebied.

● Samen met agrariërs werken we aan lokale energieprojecten, bijvoorbeeld in het opwekken van zonne-energie op de grote daken van agrarische bedrijven in het buitengebied.

● Verkeersveiligheid in de omgeving van agrarische bedrijven is belangrijk. Knelpunten lossen we de komende jaren op.


Ons voedsel

● Morgen staat voor minder voedselverspilling (wat je niet weggooit hoef je ook niet te produceren)

● We stimuleren het kopen van lokale/regionale, bij voorkeur duurzame, producten om te voorkomen dat producten de hele wereld over reizen om op je bord te belanden.

● We starten een campagne om mensen te bewegen verse producten te kopen die niet in plastic verpakt zijn. Daarnaast stimuleren we het kopen van producten uit het seizoen.

● We voeren een lobby in de richting van grote producenten om minder plastic te gebruiken in hun verpakkingen.

● We bieden lokale ondernemers de kans om hun lokale producten op de weekmarkten te verkopen.

● Met het aanbieden van gratis voedsel door middel van voedselkastjes in de wijk gaan we voedselverspilling tegen.

109 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page