top of page
  • Foto van schrijverMorgen!

DE WOONVISIE VAN MORGEN!

Een dak boven je hoofd. Één van de belangrijkste dingen in ons leven. En daarmee is wonen de komende jaren een belangrijk thema in onze samenleving. Veel mensen hebben moeite met het vinden van een geschikte woning. Of het nu gaat over een tekort aan huurwoningen, te dure woningen voor starters, te weinig geschikte woningen voor ouderen of fatsoenlijke huisvesting voor vluchtelingen of arbeidsmigranten; de woningnood is overal aanwezig. Morgen! wil de komende jaren op een slimme manier zorgen voor woningen voor iedere doelgroep, maar met prioriteit voor jongeren, starters en senioren. Woningbouw realiseren we binnen de kernen om het waardevolle buitengebied van met name Raamsdonk te behouden.

Wonen

● Wij zijn voor het omtoveren van de locatie van de Amercentrale naar ‘Amerstad aan de Biesbosch’ en bouwen hier 1000 woningen voor alle doelgroepen.

● Er wordt niet gebouwd in ons waardevolle open buitengebied. We zoeken andere locaties voor woningbouw, zoals inbreiding op plekken van te verplaatsen industrie in de kernen.

● We gaan, waar mogelijk, hoger bouwen om het woningtekort op te kunnen lossen en tegelijkertijd groen en landschap te kunnen sparen.

● De gemeente stelt gemeentegrond beschikbaar aan Thuisvester voor de bouw van betaalbare starterswoningen voor onze jongeren in huur en koop.

● Om starters te ondersteunen wordt de starterslening verhoogd.

● Ouderen moeten in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De gemeente brengt hun woonwens in beeld en zorgt dat in nieuwbouwprojecten voldoende woningen voor deze doelgroep worden gebouwd.

● We faciliteren in een locatie waar ouderen gezamenlijk zelfstandig in een hofje kunnen wonen.

● We stimuleren experimentele woningbouw, (gezamenlijke) particuliere initiatieven en de bouw van Tiny Houses etc..

● Om inwoners te helpen met het financieren van het langer thuis kunnen blijven wonen, komen we met een ‘Langer-thuis-lening’


● Bij de herontwikkeling van de oude Hoge Veer locatie komen woningen voor jongeren en ouderen samen, zodat de jongeren de ouderen kunnen ondersteunen in ruil voor een schappelijke huurprijs

● Samen met Thuisvester stimuleren we oudere inwoners om van een grondgebonden woning naar een appartement door te stromen. Thuisvester verleent hen voorrang.

● Er komen tijdelijke kleine doorstroomwoningen aan de Omschoorweg voor zogenaamde spoedzoekers: mensen die om wat voor reden dan ook snel tijdelijke woonruimte nodig hebben.

● De gemeente voert een zelfbewoningsplicht in om te voorkomen dat goedkope woningen worden opgekocht door beleggers.

● We gaan voor het vergroenen van de erfafscheidingen in onze gemeente, om verrommeling van de buitenruimte tegen te gaan.

● We zorgen voor goede

276 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page