top of page
  • Foto van schrijverMorgen!

DE SAMENLEVING VAN MORGEN!

Morgen! is dé sociale partij in onze gemeente. Een sociaal beleid gebaseerd op vertrouwen en gericht op hulp die de inwoner écht nodig heeft. Onze samenleving wordt steeds complexer en dat vraagt veel van inwoners. De gemeente moet daarin een helpende hand bieden. Daarnaast moet in onze gemeente iedereen zich thuis kunnen voelen en mee kunnen doen. Kinderen horen daarom niet in armoede te leven. iedereen hoort er bij, ongeacht afkomst, geaardheid of sekse. Daarom komt Morgen! met een pakket aan sociale maatregelen waarbij preventie, vroegsignalering en een integrale aanpak essentieel zijn.

Van bijstand naar werk

● We gaan bij het verstrekken en controleren van uitkeringen uit van vertrouwen.

● We starten een proef met het basisinkomen in de bijstand; dit is een onvoorwaardelijk inkomen gebaseerd op vertrouwen.

● Werken loont, voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Om bijstandsgerechtigden te stimuleren aan het werk te gaan, ontvangen zij een onkostenvergoeding bovenop hun bijstandsuitkering. Werken vergroot namelijk de kans op uitstroom uit de bijstand.

● We pleiten voor een uitzendconstructie voor mensen in de bijstand, om zo de drempel voor werkgevers te verlagen deze mensen in dienst te nemen.

● Samen met de ondernemers onderzoeken we gezamenlijke bijscholing en leertrajecten om zo werkzoekenden bij lokale bedrijven te kunnen plaatsen.

● We begeleiden mensen bij de zogenaamde ‘armoedeval’ als mensen uit de bijstand komen en niet meer in aanmerking komen voor allerlei ondersteuningsregelingen. Deze overgang kan er namelijk voor zorgen dat mensen opnieuw in de problemen komen.


Voorkomen van armoede

● De gemeente zet in op meer voorlichting voor inwoners over hoe om te gaan met geld. Dit ter voorkoming van vele financiële en sociale problemen. We ontwikkelen hiervoor een website waar mensen altijd terecht kunnen.

● We gaan werken met de ‘voorzieningenwijzer’. In een persoonlijk gesprek met een consulent wordt per situatie in beeld gebracht waar gezinnen en inwoners aanspraak op kunnen maken.

● De kindregeling van de gemeente wordt aangepast naar leeftijd, om mee te kunnen groeien met stijgende kosten op het moment dat kinderen ouder worden.

● We ondersteunen jongeren die op zich zelf gaan wonen in het omgaan met geld

● Er komt een flitsfonds om inwoners met een acuut zorg of sociaal probleem te kunnen helpen om brokken in de tussentijd te voorkomen.


Iedereen doet mee

● We bevorderen de LHBTI-acceptatie binnen de gemeente Geertruidenberg door basis- en middelbare scholen financieel te ondersteunen, zodat ze voorlichting kunnen geven.

● We leggen een regenboogzebrapad aan voor de bibliotheek in Raamsdonksveer.

● Zoveel mogelijk buurten in onze gemeente krijgen een eigen ontmoetingsplaats, zodat inwoners van de buurt hier terecht kunnen voor bijvoorbeeld sociale contacten en beweging.


Zorg

● Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft in onze gemeente een enorme taak om de hulp te kunnen bieden aan onze jeugdigen met een hulpvraag. Wij zijn ons daarvan bewust en zullen hen blijvend ondersteunen.

● We maken de openbare ruimte en gebouwen voor iedereen toegankelijk en stellen daar als gemeente ook financiële middelen voor beschikbaar.

● Wij geloven niet in marktwerking in de zorg. De gemeente onderzoekt daarom mogelijkheden hoe zorg ingekocht kan worden zonder aan te besteden.

● Het bestaan van respijtzorg moet beter onder de aandacht worden gebracht bij mantelzorgers.

● De gemeente pakt een voortrekkersrol en ondersteunt instellingen die de armoede in onze gemeente bestrijden, zoals Stichting Leergeld en de voedselbank. We kijken hierbij naar de mogelijkheden en kwaliteiten van deze instellingen, die vaak beter kunnen helpen dan de gemeente zelf.


Jeugd en onderwijs

● We gaan in gesprek met de scholen om te zorgen dat zij kunnen uitgroeien tot de beste scholen.

● We roepen cultuurcoaches in het leven om kinderen te stimuleren meer te gaan lezen en te zorgen dat muziek en cultuur weer terugkeren in de klas; bijvoorbeeld in samenwerking met musea, het muziekonderwijs en muziekverenigingen in onze gemeente.

● We zorgen er voor dat het vervolgonderwijs goed bereikbaar is met fiets en OV

● We onderzoeken samen met de scholen of er ontbijt op school kan worden aangeboden.

● Iedere school een eigen schooltuin: een moestuin voor de kinderen en de wijk.

● De schoolpleinen bij de scholen worden vergroend met een boom als levend middelpunt.

● Wij stimuleren natuuronderwijs, waarbij alle basisschoolklassen een natuurwandeling maken door bijzondere groene plekken in onze gemeente.

● Het Dongemond College krijgt een sterrenkijker, zodat leerlingen extra gemotiveerd worden om de richting van exacte vakken te kiezen. De gemeente is co-financier.

● Om mee te kunnen doen in onze samenleving is het beheersen van de Nederlandse taal een vereiste. Daarom gaan ouders taallessen volgen als hun kinderen op school zitten en we zorgen ervoor dat taallessen in onze eigen gemeente gevolgd kunnen worden.

● De buitensportverenigingen kunnen op ons rekenen. Bijvoorbeeld als zij hun accommodatie willen verbeteren of verduurzamen.

● Beweging voor onze jeugd is van groot belang. Alle basisschoolkinderen ontvangen een gratis zwemabonnement voor zwembaden De Schans en De Ganzenwiel.

● In onze gemeente is het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren hoger dan elders in het land. Preventie is hierbij heel belangrijk. Wij willen dat in groep 7 en 8 van de basisschool al themalessen worden gegeven over het gebruik van drugs en waar kinderen op moeten letten om hierin niet verstrikt te raken. Daarnaast gaan we samen met het jongerenwerk,

Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkagent, BOA, buurtsportcoach en de scholen in onze gemeente aan de slag om dit probleem te verkleinen.

63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page