top of page
  • Foto van schrijverMorgen!

DE OMGEVING VAN MORGEN!


We merken het allemaal. Het klimaat verandert. We krijgen daar steeds vaker, ook in ons dagelijks leven, mee te maken. De urgentie van de klimaatcrisis wordt steeds duidelijker. Morgen! vindt het daarom belangrijk dat we onze omgeving hier op voorbereiden en aanpassen. Want: niemand zit te wachten op wateroverlast in de straat of zelfs in je eigen huis. Of van die snikhete zomers waarin geen verkoeling te vinden is. Morgen! staat daarom voor een toekomstbestendige omgeving voor alle wijken en buurten in onze gemeente. Dat betekent méér bomen en groen, minder bestrating en meer ruimte voor het opvangen van water. Daarmee worden onze wijken ook een fijnere plek om in te wonen én het biedt de kans om ook te werken met duurzame materialen en de verkeersveiligheid onder de loep te nemen.


Morgen! staat voor duurzaamheid. Bij keuzes die we vandaag maken, moeten we nadenken over de dag van morgen. We vinden duurzaamheid dan ook van groot belang en staan voor een grote opgave om onze wereld op een verantwoorde manier achter te laten voor onze kinderen.


Groen en Natuur

● We maken een inrichtingsplan voor alle straten in onze gemeente om te komen tot toekomst- en klimaatbestendige wijken.

● Samen met buurtbewoners worden straten vergroend en opgefleurd door het faciliteren van het aanplanten van boomspiegels en creëren van geveltuintjes.

● Tuinen van inwoners zijn ook bepalend voor de uitstraling in de wijk en zijn van belang voor klimaatbeheersing. De gemeente stimuleert op een positieve manier inwonersinitiatieven of tuinwedstrijden om hun tuin te vergroenen en op te knappen.

● De gemeente stimuleert het vergroenen (en ontstenen) van tuinen door korting op de rioolheffing en kijkt daarbij naar het percentage groen in de tuin.

● Er wordt jaarlijks geld vrijgemaakt om een grote ‘operatie steenbreek’-campagne te kunnen voeren. Hierbij worden inwoners gestimuleerd stenen in de tuin te vervangen door groen. Dit is van belang voor de afvoer van regenwater.


● Bij ruimtelijke ontwikkelingen stelt de gemeente groene daken, waar mogelijk, verplicht en worden bomen en bestaand groen het vertrekpunt.

● De komende jaren gaan we voor het planten van 5000 nieuwe bomen in de openbare ruimte.

● We planten bomen in speeltuinen om te zorgen voor goede schaduwplekken voor spelende kinderen en hun ouders en grootouders.

● Er worden geen bomen meer opgeofferd voor de aanleg van parkeerplaatsen.

● We gaan voor meer bomen, meer groen en groene daken op onze bedrijventerreinen zoals Dombosch.


● We maken een natuurkaart van onze gemeente en proberen ontbrekende schakels in dit lokale en provinciale natuurnetwerk in te vullen.

● De Allardpolder wordt ingericht als natuurgebied als verbindende groene schakel tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg.

● We pakken iedere gelegenheid aan om nieuwe natuur te ontwikkelen.

● De gemeente inventariseert haar waardevolle groene plekken en gaat deze extra beschermen.


● Wij zijn voorstander van minder maaien, meer biodiversiteit. Daar tegenover moet staan dat de kwaliteit van het groenonderhoud in de wijken fors omhoog moet. Onderhoudswerkzaamheden moeten daarom beter op elkaar worden afgestemd en we verhogen de mankracht van de wijkteams.

● Om het tij te keren in de teruggang in biodiversiteit stelt de gemeente een biodiversiteitsherstelplan op.

● Ter verbetering van de biodiversiteit en als maatregel voor klimaatadaptatie worden bushokjes en overheidsgebouwen voorzien van groene daken.

● We stimuleren grondeigenaren om gebruik te maken van subsidies voor bloemrijke akkerranden.

● Samen met natuurorganisaties komen we tot een aanpak om de vogelpopulatie te verbeteren.


Duurzaamheid en klimaat

● Bij de uitvoering van de warmtetransitie zorgen we ervoor dat we beginnen met ondersteuning bieden bij gezinnen met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd huis.

● Om te voorkomen dat we velden vol zonnepanelen moeten leggen in het open buitengebied zijn wij voorstander van zonnepanelen op daken en andere energiebronnen, zoals windmolens binnen onze gemeentegrenzen. Bij deze projecten gaat de voorkeur uit naar burgerinitiatieven, waarbij de inkomsten zoveel mogelijk bij onze bewoners en buurten terecht komen.

● De gemeente organiseert collectieve inkopen voor duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.

● We gebruiken lantaarnpalen als oplaadpunten voor elektrische auto’s.

● Energiebespaarcoaches gaan inwoners helpen en begeleiden met het besparen van energie en het verduurzamen van hun woning.

● Bij aanleg van nieuwe kunstgrasvelden kiezen we voor duurzame infill.

● Bij aanbestedingen en het inkoopbeleid in onze gemeente moet meer rekening worden gehouden met onze lokale ondernemers, waarbij mens, milieu en maatschappij voorop staan.

● Samen met de ondernemers gaan we de bedrijventerreinen

verduurzamen.


● We gaan het inzamelen van grof vuil eenvoudiger en toegankelijker maken, waarbij de gescheiden stromen gratis kunnen worden ingeleverd.
52 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page