top of page
  • Foto van schrijverMorgen!

DE LEEFBARE EN LEVENDIGE GEMEENTE VAN MORGEN!

Onze gemeente moet een fijne plek zijn om te wonen. Dat heeft te maken met je eigen wijk, met het verkeer en ook met de centra. Morgen! ziet de centra in onze gemeente als sociale en kleurrijke ontmoetingsplaats voor onze inwoners. Ons beleid moet erop gericht zijn die rol te versterken. Dat is gezien de toenemende online verkopen een grote uitdaging. Het vraagt duidelijke keuzes en lef. Het vraagt ruimte voor winkels en horeca en ruim baan voor voetgangers en fietsers. Ook zijn initiatieven in de buurt erg belangrijk. Daar hebben we onze inwoners hard bij nodig.

Leefbaarheid

● We zorgen dat de weekmarkten in de drie kernen meer creatief en divers worden met meer lokale producten, zodat ze naast een functie voor onze inwoners ook een toeristische functie gaan vervullen.

● Het wijkbudget voor buurtinitiatieven is de afgelopen jaren een groot succes gebleken. Wij houden dat budget in stand of verhogen dit.

● We gaan onze jeugd meer betrekken bij onderwerpen die hen aangaan, zoals hun schoolpleinen of skateboardbanen in onze

gemeente.

● Iedere kern in onze gemeente krijgt een jeugdburgemeester. Ook komt er een jeugdgemeenteraad waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn.

● Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte.

● We ondersteunen onze verenigingen van harte en daarbij moet extra aandacht zijn voor onze kleine verenigingen.

● Sportverenigingen zijn van groot belang en kunnen op onze steun rekenen voor hun verbindende rol in de samenleving en het bevorderen van de gezondheid van kinderen en volwassenen.


Verkeer

● In onze gemeente wijken auto’s voor fietsers en voetgangers. We voeren een maximumsnelheid van 30km/u in, tenzij dit echt niet anders kan. Meer straten worden auto-te-gast-gebieden.

● De gemeente stimuleert inwoners vaker de fiets te pakken of te voet te gaan.

● Uitganspunt is dat ouders hun kinderen niet meer met de auto naar school brengen. Om kinderen en hun ouders te stimuleren te voet naar school te komen maken we per school een plan om de looproutes van en naar school en de omgeving rondom school zo veilig mogelijk in te richten. Dit doen we uiteraard samen met de scholen.

● Om mensen aan het fietsen te krijgen maken we een sluitend fietsnetwerk in onze gemeente.

● We weren vrachtwagens uit onze woonkernen.

● We stimuleren bezitters van kabaalmakende en milieubelastende voertuigen een ander voertuig te kiezen

● Morgen! staat voor goed openbaar vervoer in onze gemeente.


Toerisme en recreatie

● In het buitengebied realiseren we diverse aantrekkelijke wandelroutes, met medewerking van betrokken instanties en agrariërs.

● Samen met geïnteresseerde inwoners maakt de gemeente concrete plannen voor ommetjes in de gemeente om zo dagelijkse wandelingen te stimuleren.

● We zorgen voor mooie wandelroutes langs De Donge.

● Om bezoekers naar onze gemeente te trekken is behoud van onze musea, galerieën en exposities een must.

● Het Amergebied zien wij als grote toegangspoort tot de Biesbosch; een plek waar toerisme, recreatie en natuur bij elkaar komen.

● Zolang de koeltoren onze horizon (ont)siert zetten we in op de koeltoren als schilderij. We treden in overleg om de koeltoren te beschilderen.

● Ook voor de toekomst is Morgen! voorstander van behoud van de koeltoren als cultuurhistorisch icoon van onze gemeente. We doen onderzoek naar een goede en duurzame herbestemming van de koeltoren.

33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page