top of page

Anke Voulon: Meer kansen om in je eigen gemeente te kunnen blijven wonen

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG - In de eerste raadsvergadering van dit jaar zal de gemeenteraad de huisvestingsverordening aannemen. In die verordening wordt onder andere geregeld dat (jonge) mensen uit onze gemeente, die hier willen blijven wonen, voorrang krijgen in de toewijzing van (sociale) huurwoningen. De afgelopen jaren is er scheefgroei ontstaan in de verhuur van woningen en dat hopen we met deze verordening te herstellen.

MOTIE

Op 19 februari 2020 heeft de gemeenteraad het College middels een motie verzocht te onderzoeken of er met het instellen van een Huisvestingsverordening in de gemeente Geertruidenberg kan worden geregeld dat via een bijzondere volgordebepaling sociale huurwoningen aangeboden c.q. toegewezen kunnen worden aan inwoners met een aantoonbare lokale, sociale en/of economische binding.


AANLEIDING

Momenteel blijkt uit cijfers van Klik voor Wonen dat meer dan twee derde van ons sociale huurwoningaanbod wordt verhuurd aan inwoners die niet woonachtig zijn in onze gemeente. Zeker vergeleken met de andere grotere gemeenten hebben wij behoorlijk wat instroom. Het instellen van een huisvestingsverordening kan onze inwoners helpen bij het verkrijgen van een sociale huurwoning in de gemeente.


REGIONAAL PROBLEEM

Duidelijk is dat onze gemeente in verhouding veel sociale huurwoningen heeft. Daarmee is ook duidelijk dat het échte probleem niet bij ons ligt, maar bij de gemeenten in de regio. Daar moeten meer sociale huurwoningen komen, zodat er ook daar voor inwoners die daar aanspraak op kunnen maken voldoende woningen zijn. Dat voorkomt dat ze, soms noodgedwongen, moeten uitwijken naar onze gemeente. Wij vinden dat iedere gemeente aan de lat staat om inwoners de kans te bieden in hun eigen gemeente te kunnen blijven wonen. Als jongere in de gemeente waar je bent opgegroeid, maar ook als oudere om in de buurt van je familie te wonen, zodat zij hulp en ondersteuning kunnen bieden. We houden graag onze gemeenschap in stand.


JONGEREN DIE THUIS WONEN

De voorgestelde regeling is mooi maar het bevreemdt ons wel dat er blijkbaar jongeren zijn die al sinds jaar en dag nog bij hun ouders wonen en zich nog nooit hebben laten inschrijven voor een eigen woning. In de aan te nemen huisvestingsverordening komt de bepaling dat jongeren een uittreksel kunnen halen bij de gemeente waaruit blijkt dat zij 6 jaar aaneengesloten thuis wonen en derhalve voorrang moeten krijgen bij het in aanmerking komen van een huurwoning.


MORGEN!

We zijn niet doof en blind voor de geluiden uit onze gemeente. Een paar jaar geleden hebben we, gesteund door de meerderheid van de raad, verzocht om de jonge mensen op hun 18e verjaardag een felicitatiebriefje te sturen met daarin de aanbeveling om zich te laten inschrijven bij Klik voor Wonen. Helaas is die motie nog niet uitgevoerd, maar er wordt in samenhang met deze regeling aan uitvoering gewerkt. Wat Morgen! betreft: Oost West, Thuis Best!


Anke Voulon

Lijsttrekker Morgen!

78 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page