top of page
  • Foto van schrijverMorgen!

Anke Voulon: Aan de slag met onveilige verkeerssituaties

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG: Zoals afgesproken in het raadsprogramma 2018 – 2022 zijn deze raadsperiode de zogenaamde ‘blackspots op het gebied van verkeer geïnventariseerd in samenwerking met de bewoners. Hiertoe is aan de hand van een participatietraject een top 10 met meest onveilig ervaren locaties samengesteld. Deze 10 locaties zijn ook verkeerskundig beoordeeld en voorzien van verbetervoorstellen inclusief een globale kostenraming. Een mooi rapport waar we in de nieuwe raadsperiode mee aan de slag kunnen.

ERVARINGSDESKUNDIGEN

Waar voelen onze inwoners zich onveilig in het verkeer? Met het in 2021 uitgevoerde participatietraject hebben bewoners en belanghebbende groepen in goed overleg de verkeerssituaties in beeld gebracht die zij onveilig vinden. Een dergelijk gevoel van onveiligheid is niet zelden gebaseerd op een feitelijk onveilige situatie. Onze bewoners zijn immers de “ervaringsdeskundigen” en vormen zo een goede graadmeter.


WAAR

Stationsweg: kruispunt Walgang, Plantsoen in combinatie met een zebrapad voor voetgangers en het fietsverkeer dat géén voorrang heeft bij het oversteken van de Stationsweg leidt tot onduidelijkheid. Ook de nog onvolledige oversteekplaats bij het nieuwe Bastion geeft geen veilig gevoel. En ook de kruising met de centraleweg (bij de Esso) verdient aandacht.

Breetweerlaan. De weg is goed ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/u. De rijsnelheid ligt er echter te hoog. Niet echt veilig voor de voetgangersoversteekplaatsen, die ook niet uniform zijn. Met de 7.700 verkeersbewegingen per etmaal een weg om aan te pakken.

Oosterhoutseweg. De verbindingsweg tussen Raamsdonksveer en Oosterhout met de uitstraling van een Provinciale weg. Aanliggende fietspaden zonder tussenberm en er mag 80 km/u worden gereden. De verhuizing van de scouting naar de Nionplas zorgt voor meer fietsbewegingen en een verhoogde aanwezigheid van kinderen. Hoog tijd dat deze weg veiliger wordt.


DE OPLOSSINGEN EN KOSTEN

Er is een rapport gemaakt waarin onze verkeerskundige voor de verschillende onveilige plekken oplossingen heeft bedacht. Totale kosten voor de aanpassing van deze 10 ‘blackspots’ worden geraamd op 9,5 miljoen euro. Het opknappen en verbeteren wordt meegenomen bij de afwegingen in het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan 2022. Er moet veel gebeuren de komende jaren. Een mooie uitdaging voor de nieuwe gemeenteraad.


MORGEN

Veiligheid in het verkeer kunnen we handen en voeten geven met technische maatregelen. Zeker in het belang van onze kinderen. In de gemeente Geertruidenberg is het nog niet zover als in Barcelona. De krantenkop in BN/DeStem van maandag 24 januari sprak boekdelen: SCHOOLKIDS NEMEN OP DE FIETS STRATEN IN BARCELONA IN.


Het rapport over onveilige locaties in de Gemeente Geertruidenberg kunt u bij mij opvragen.


Anke Voulon

Lijsttrekker Morgen!

88 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page