• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Recente berichten
Archief

DEEL 7 - 6 april 2017: Slikpolder behouden voor natuur


HERINNERINGEN

De Slikpolder, een beetje verborgen natuurgebiedje in onze gemeente. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen aan dit stukje natuur. Als kind speelde ik er vaak. Van soldaatje spelen door de velden tot het contact met het water op het strandje, waar je als kind verbaasd was dat een groot vrachtschip zoveel water weg kon zuigen en een halve minuut later weer kon laten terugstromen het strandje op en je dan ‘moest rennen voor je leven’ om het water voor te blijven. Velen wandelen er met de hond, zien de reeën lopen of zijn op ontdekkingstocht door de natuur en vergeet de ijsclub niet! Voor mij heel simpel: de Slikpolder moet ook in de toekomst natuurgebied blijven.

TOEKOMST SLIKPOLDER

Vanuit het programma Dongeoevers (De oevers beter inzetten voor toerisme, recreatie en ecologie) moest er een keuze worden gemaakt welke functie de Slikpolder in de toekomst zou moeten krijgen. De gemeente was tot op heden heel consequent geweest: koester de natuur in de Slikpolder. Toch ontstond er een pittige politieke discussie. Zou je de Slikpolder ook niet (deels) in kunnen zetten voor bijvoorbeeld een jachthaven of vakantiewoningen? Dat klinkt erg aantrekkelijk, maar voor je het weet ben je je bijzondere stukje natuur kwijt. De natuur kan niet voor zichzelf opkomen in dit soort beslissingen, iemand moet over het belang van de natuur waken.

HEFTIG DEBAT

Deze keuze leidde in de gemeenteraad tot een heftig debat. Op voorhand was niet in te schatten hoe de meerderheid zou uitvallen. Vurige betogen voor behoud van natuur werden gehouden door diverse insprekers. Net voor de stemming werd besloten het onderwerp te verdagen tot 6 april. In de tussentijd konden de raadsleden nog eens goed overdenken welke richting ze op wilden. Tot mijn grote opluchting ontstond er alsnog een grote meerderheid voor de keuze voor natuurpark Slikpolder. Behoud van natuur, maar tegelijkertijd wel versterking van recreatieve mogelijkheden en het meer toegankelijk maken van het gebied.

DIJKVERSTERKING

Gelijktijdig sprak de gemeente zich uit voor dijkversterking van de bestaande dijk in de Slikpolder en tegen een dijkverlegging. Ik ben er van overtuigd dat we met de bestaande dijk enerzijds de natuur fors kunnen versterken en anderzijds ook een beleefbaar gebied kunnen creëren. Helaas koos het waterschap een andere richting en stelde de dijkverlegging als voorkeursalternatief vast. Die strijd is wat mij betreft nog niet gestreden. Wel zullen inwoners, natuurverenigingen, gemeente en andere belanghebbenden met elkaar om tafel moeten gaan om het gebied zo goed mogelijk in te richten. Want wat als paal boven water staat is dat we samen moeten werken aan een mooi natuurpark Slikpolder!

Kevin van Oort

Wethouder in Geertruidenberg