• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Recente berichten
Archief

DEEL 6 - 9 september 2015: De strijd voor een volwaardig knooppunt Hooipolder


PREHISTORISCH KNOOPPUNT

Iedereen kan het zien en in onze gemeente zal iedereen het over eens zijn: knooppunt Hooipolder met zijn verkeerslichten is een prehistorisch knooppunt. Én uniek in zijn soort. Helaas betekent die constatering voor het rijk niet vanzelfsprekend dat de minister ook geld beschikbaar stelt voor een grootschalige aanpak van het knooppunt. In mijn jaren als wethouder is dit een onderwerp dat nooit van de agenda is geweest.

VERBREDING A27

Door het verkleinen van het budget voor de verbreding van de A27 verdwenen de kansen om Hooipolder gelijk mee te nemen. Wat overbleef: een verbindingsboog (Fly-over) voor het verkeer vanuit Made richting Utrecht. Uiteraard zorgt dat voor een verbetering voor de doorstroming, maar lost niet het grootste probleem op: het doorgaande verkeer op de A59. Om wel een verbetering voor elkaar te krijgen hebben gemeente, provincie en Rijkswaterstaat gewerkt aan creatieve oplossingen op het knooppunt zelf, omdat er door de aanleg van de verbindingsboog ruimte onder het knooppunt vrijkomt. De doorrekening ziet er positief uit: zo goed als geen file meer op de drukste momenten in de spits. Zeker goed om in dit project mee te nemen, maar de wens om van de verkeerslichten af te komen blijft!

LOBBY

Een mooi moment in de keren dat we lobbyden voor Hooipolder was de keer dat minister Schultz de prachtige Overdiepse Polder kwam openen. We hadden van te voren geregeld dat de minister op die opening een klein momentje vrij zou maken om samen met de burgemeester en mij te spreken over Hooipolder. Omlijst door een aantal actievoerende inwoners uit onze gemeente trok het sowieso de aandacht. We konden onze stevige brief overhandigen en haar op het hart drukken dat er nu toch echt eens wat moest gebeuren aan het knooppunt.

STRIJD BLIJFT NODIG

Helaas blijft tot op heden het rijk van mening dat Hooipolder niet de prioriteit heeft die wij zo graag zouden zien. Er komt dus ook geen extra geld beschikbaar om het knooppunt aan te pakken. Dat betekent dat ook de komende jaren de strijd voor een volwaardig knooppunt gevoerd moet worden. Maar nu ook echt goed: samen met ondernemers, inwoners en het onderwijs moeten we er voor zorgen dat we met het beste verhaal komen om ze in Den Haag wél te laten inzien dat in 2018 een verkeersplein met stoplichten écht niet meer van deze tijd is!

Kevin van Oort

Wethouder in Geertruidenberg