Ambtenaar van de toekomst

- Om vragen en vraagstukken te kunnen beantwoorden trekt de ambtenaar er vaker op uit. Samen met de inwoner wordt zoveel mogelijk op locatie de problematiek besproken, zodat snel tot een oplossing gekomen kan worden.

Service voor iedereen

Morgen! staat voor een andere manier van dienstverlening. Als gemeente moeten we meer naar de mensen toe en het serviceniveau moet omhoog. Wat Morgen! betreft telt iedereen mee, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Je hebt hierbij het recht op een gelijke behandeling en een positieve benaderingswijze.

Dienstverlening

- Inwoners kunnen terecht bij het ombudsteam van Morgen! bij miscommunicatie tussen gemeente en inwoners en eventuele andere maatschappelijke organisaties. 

- Als gemeente helpen we inwoners en ondernemers bij het invullen van aanvragen, zoals omgevingsvergunningen, aanvraag bijstand, aanvragen WMO, jeugdhulp en exploitatievergunningen.

- Mensen die niet met een computer om kunnen gaan worden niet afgewimpeld, maar correct geholpen.

Communicatie

- Het succes van alle projecten of veranderingen staat of valt met goede en tijdige communicatie tussen inwoners en overheid. Daarbij is het elkaar serieus nemen en goed naar elkaar luisteren onmisbaar.

- De gemeente gaat eerst ideeën bij inwoners ophalen, voordat er een uitgewerkt plan wordt gepresenteerd

- We zorgen voor betere voorlichting over zaken waar mensen recht op hebben.