Verkiezingsprogramma 2018-2022

Lees ons volledige verkiezingsprogramma online op onze website. Roept het programma vragen op? Aarzel niet om ons via de contactpagina een berichtje te sturen. 

Morgen begint vandaag!

In de wijk

We verbeteren het groenonderhoud en staan voor fleurige en kleurige wijken. Ideeën van buurtbewoners om hun eigen wijk veiliger, groener of mooier te maken ondersteunen we van harte!

Ontspanning is van groot belang

Sportverenigingen kunnen op onze steun rekenen om zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen te krijgen. Sporten moet voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn. Onze twee zwembaden worden opgeknapt en in het zwemseizoen van 2019 krijgen alle kinderen t/m groep 8 als proef een gratis zwemabonnement. Wij koesteren ons cultureel erfgoed en behouden onze musea. De Schattelijn moet het cultureel hart blijven van Geertruidenberg. Elkaar kunnen ontmoeten is erg belangrijk. Inwoners moeten daarom in hun eigen buurt een plek krijgen om bijvoorbeeld gewoon een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. We gaan daarom ook op zoek naar geschikte locaties in de buurt die beter benut kunnen worden en als ontmoetingsplek kunnen functioneren.

Natuur

We hechten veel waarde aan natuur. We zetten daarom in op uitbreiding en versterking ervan. We vergroten de biodiversiteit, zetten in op schone lucht en koesteren onze natuurgebieden. We zijn voorstander van dijkversterking bij de Slikpolder. Ook zetten we op meer plekken in onze gemeente schapen in voor het ‘maaien’ van het gras.

Sociaal!

We willen een gemeente zijn voor iedereen en sluiten niemand buiten. We hebben daarbij oog voor armoede, eenzaamheid en isolement. Om mensen vanuit de bijstand weer aan het werk te krijgen maken we het voor bedrijven aantrekkelijk om deze mensen in dienst te nemen. Voor mensen met een urgent woonprobleem zorgen we voor tijdelijke en verplaatsbare huurwoningen die als overbrugging kunnen dienen en zoeken naar creatieve concepten om zorgwoningen voor ouderen te combineren met studenten/jongerenhuisvesting.

Zorg!

Wij zien het liefst onze inwoners gezond én gelukkig! We helpen daarom inwoners, met wat er voor nodig is, om zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. In de zorg mogen de regels niet in de weg staan om de juiste hulp te verlenen. We staan daarbij voor een ruimhartig WMO beleid.

Gemeente voor inwoner en toerist

We zijn trots op onze gemeente. Elke kern heeft haar eigen kwaliteiten. Om de historische vestingstad Geertruidenberg echt op de kaart te zetten stellen we een Stadsbeheerder aan, die bijvoorbeeld evenementen organiseert.  We stimuleren alle initiatieven om de Markt bruisend te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van middenterrein voor terrassen. Het prachtige plan voor de “oude” haven in Raamsdonksveer wordt ten uitvoer gebracht als sluitstuk van het mooie opgeknapte centrum. Voor het dorp Raamsdonk blijft het ontmoetingscentrum behouden. We zetten in op ommetjes in het buitengebied met mooie wandelroutes. We staan voor kleinschalig toerisme in het buitengebied, zoals bijvoorbeeld een theetuin, verkoop van streekproducten of educatie.

Duurzaam de toekomst in

We staan voor de opgave om onze wereld op een verantwoorde manier achter te laten voor onze kinderen. Wijk voor wijk gaan we aan de slag met verduurzaming. Dit geldt ook voor onze bedrijventerreinen.

Restafval wordt weggebracht naar ondergrondse containers in de buurt. De vrijgekomen grijze kliko wordt vervolgens gebruikt voor plastic, metaal en drankkarton (PMD). We stappen daarmee af van de plastic zakken. Ouderen en mindervaliden die moeite hebben met het wegbrengen van afval  worden daarbij geholpen. Voor de inzet van zon- en windenergie staan we het liefst zelf aan het roer om de juiste locaties te kunnen bepalen.

Service voor iedereen

We kiezen voor de ambtenaar van de toekomst: erop uit en naar de mensen toe! We helpen mensen met hun aanvragen en sturen ze niet alleen maar door naar het internet.

Onze kinderen

Alle kinderen verdienen goed onderwijs. Scholen bieden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben altijd een plek. We zorgen voor extra kleine speeltuintjes in alle buurten van onze gemeente, zodat kinderen in hun eigen wijk kunnen spelen. We onderzoeken waarom in onze gemeente het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren hoger is dan elders in het land om het probleem te kunnen verkleinen.