Alle kinderen verdienen goed onderwijs

- Zowel de leerling met leerproblemen, als de leerling die een extra uitdaging nodig heeft, moet het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dit kan via passend onderwijs, dat leerlingen de benodigde ondersteuning biedt. Als het nodig is in het speciaal onderwijs en als het mogelijk is met extra ondersteuning voor kind én docent in het regulier onderwijs. Passend onderwijs zorgt voor onderwijs op maat, maar verplicht scholen ook om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te bieden.

- De gemeente streeft in iedere kern naar een Integraal Kind Centrum, waarbij alle voorzieningen voor kinderen aanwezig zijn.

- De gemeente stimuleert goede voor- en vroegschoolse educatie.

- Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg verdienen alle drie een peuterspeelzaal.

- Om kinderen en hun ouders te stimuleren te voet naar school te komen maken we per school een plan om de looproutes van en naar school en de omgeving rondom school zo veilig mogelijk in te richten. Dit doen we uiteraard samen met de scholen.

- Wij stimuleren natuuronderwijs, waarbij alle basisschoolklassen een natuurwandeling maken door bijzondere groene plekken in onze gemeente.

- Het Dongemond College krijgt een sterrenkijker, zodat leerlingen extra gemotiveerd worden om de richting van exacte vakken te kiezen.

Onze kinderen

Morgen! investeert in de toekomst van onze kinderen. Alle kinderen moeten mee kunnen doen, ook als het inkomen van hun ouders dat niet altijd toelaat. Daarom hebben we ruimhartige kindregelingen die voorzien in alledaagse zaken voor kinderen. Ieder kind verdient het om tussen leeftijdsgenootjes vrolijk en zorgeloos op te groeien.

Spelen

- Kinderen horen in hun eigen buurt te kunnen spelen. We zorgen voor extra kleine speeltuintjes in alle buurten van onze gemeente.

- Iedere kern krijgt een natuurspeelplaats, zodat kinderen naast het spelen ook in aanraking kunnen komen met de natuur.

- De gemeente gaat actief aan de slag om bij iedere speeltuin een speeltuincomité op te richten. In het comité zitten buurtbewoners, ouders en kinderen uit de buurt. Samen met het speeltuincomité wordt ervoor gezorgd dat de speeltuinen in onze gemeente netjes, veilig en opgeruimd blijven en er wordt samen nagedacht over onderhoud, vervanging en aanschaf van nieuwe speeltoestellen.

- Speelplaatsen bij basisscholen worden groene speelplaatsen, zodat kinderen kunnen spelen met en in het groen.

Drugs- en alcohol

- In onze gemeente is het drugs- en alcoholgebruik hoger dan elders in het land. Dit vinden wij zorgelijk. Samen met het jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkagent en de scholen in onze gemeente gaan we aan de slag om dit probleem te verkleinen.

Elkaar ontmoeten

- Voor de wat oudere jeugd zorgen we voor ontmoetingsplaatsen. Zij kunnen elkaar hier treffen. We weten dat hier onder de jeugd een grote behoefte aan is.