Trots op onze zwembaden

- Zwembaden De Schans en De Ganzewiel worden opgeknapt en weer voor vele jaren behouden voor onze inwoners.

- De bezoekersaantallen van de zwembaden moeten weer gaan stijgen. De exploitant van de zwembaden krijgt meer ruimte en budget voor het organiseren van leuke activiteiten.

- Beweging voor onze jeugd is van groot belang. Alle basisschoolkinderen ontvangen als proef daarom in seizoen 2019 een gratis zwemabonnement voor zwembaden De Schans en De Ganzenwiel

Ontmoeten in de buurt

- Inwoners moeten in hun eigen buurt een plek krijgen om gewoon een kopje koffie te drinken, een praatje te maken, een biljartje te leggen, te knutselen. Kortom: elkaar (informeel) kunnen ontmoeten. We gaan daarom ook op zoek naar geschikte locaties in de buurt die beter benut kunnen worden en als ontmoetingsplek kunnen functioneren.

Ontspanning is van groot belang

Morgen! staat voor ruimte voor ontspanning. Ieder mens heeft ontspanning nodig. Het leven is al zo jachtig. In onze gemeente moet daarom veel ontspanning aangeboden worden om even te ontzorgen. Cultuur en sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperkte beurs.

Iedereen aan het sporten!

- Sjors sportief is een groot succes. We continueren dit geweldige project en breiden het uit naar de middelbare school om zo nóg meer kinderen aan het sporten te krijgen.

- De sportverenigingen behouden hun subsidie voor jeugdleden

- We zorgen dat onze binnensportlocaties (gymzalen en sporthallen) uitgerust zijn met voldoende faciliteiten, zodat alle verenigingen hier kunnen sporten.

- Bij aanleg van nieuwe kunstgrasvelden kiezen we voor duurzame infill.

- Er komen meer sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

- Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte.

- De buitensportverenigingen kunnen op ons rekenen. Bijvoorbeeld als zij hun accommodatie willen verbeteren of verduurzamen.

Cultuur, kunst en taal

- De bibliotheek wordt nog meer dan nu een ontmoetingsplaats voor iedereen. We stimuleren het gebruik van de bibliotheek door verenigingen en maatschappelijke partijen.

- De gemeente dient te investeren in naschoolse programma’s. We denken hierbij aan het leren samenwerken, het probleemoplossend vermogen te versterken, mediawijsheid te vergroten en mensen met een taalachterstand begeleiden of een cursus aan te bieden. We maken een actieplan om scholing en begeleiding van mensen zonder digitale basisvaardigheden te verhogen zodat het geen belemmering meer mag zijn voor het vinden van een geschikte baan.

- We houden van kunst en zorgen ervoor dat kunst blijvend onder de aandacht van onze inwoners wordt gebracht. We blijven daarom voorstander van de kunstroute

- wij pleiten voor het opnieuw instellen van een onafhankelijke kunstcommissie die zorgdraagt voor de aankoop van kunst in de openbare ruimte.

- Om cultuureducatie te vergroten is Sjors Creatief een belangrijk instrument

- Musea en ons cultureel erfgoed worden door ons omarmd.

- De Schattelijn moet het cultureel hart blijven van Geertruidenberg. De theaterfunctie blijft behouden.

- Carnaval is niet weg te denken uit onze gemeente. We geven carnaval daarom ruim baan.