Natuurgebieden

- We maken een natuurkaart van onze gemeente en proberen ontbrekende schakels in dit lokale en provinciale natuurnetwerk in te vullen.

- De Slikpolder in Geertruidenberg wordt ingericht als natuurpark om de natuur ook beleefbaar te maken. Hierbij blijven we insteken op dijkversterking in plaats van de voorgenomen dijkverlegging.

- Met pluktuinen en plukroutes zorgen we voor kleine stukjes groen en natuur in onze kernen.

- Lichtvervuiling is een steeds groter wordend probleem voor de natuur. We voorkomen lichtvervuiling door onze verlichting aan te passen, bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren.

Natuur

Morgen! hecht veel waarde aan de natuur om ons heen. Het heeft veel invloed op de gezondheid van mens en dier. Daarnaast is het gewoon fijn om in de natuur te verblijven. We zetten daarom in op uitbreiding en versterking van de natuur in onze gemeente.

Vergroten biodiversiteit

- Om de biodiversiteit te vergroten zorgen we voor bijenlinten verspreid over onze gemeente, zaaien we braakliggende terreinen en bermen in met bijenmengsels en breiden we het ecologisch of circulair maaien uit. Ook kan door uitbreiding van ons bomenbestand de leefomgeving van insecten worden verbeterd.

- De gemeente gebruikt de financiële middelen voor de stimulering van de groenblauwe mantel om bermen ecologisch te beheren.

- Na het succes van de schaapjes op het bolwerk breiden we de natuurlijke begrazing ook uit in andere delen in de gemeente.

- De vlindertuin in Raamsdonksveer wordt verder afgemaakt en samen met het Dongemond College onderhouden.

Schone lucht

- We zetten in op een gezonde leefomgeving met schone lucht en verminderen daarin de CO2 uitstoot.

- We komen met regelgeving om de uitstoot van haarden en vuurkorven te beperken, omdat bijvoorbeeld inwoners met longaandoeningen veel last hebben van deze rook.

- Ongebruikte milieuvergunningen (voornamelijk van veehouderijen) worden door de gemeente zo snel als dat wettelijk mogelijk is ingetrokken.

- We bepleiten grondgebonden veehouderij en zijn tegen megastallen en mestverwerkingsinstallaties. De geurnormen dienen goed gehandhaafd te worden.