Fractie

Mirjam de Groot

Minie van de Weerd

Jeroen Gerards

Wethouder

Kevin van Oort

Kandidatenlijst 2018:

Bestuur Morgen!

Roel de Bakker

Antoon van den Enden

Nelly Frölich

Carola Geurts

Politiek

De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft 19 zetels. De zetels zijn op basis van de verkiezingsuitslag verdeeld over een aantal politieke partijen. De gemeenteraad stelt kaders en heeft een controlerende taak. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid van de gemeenteraad uit.