Een levendige stad

- Om de historische vestingstad Geertruidenberg echt op de kaart te zetten stellen we een Stadsbeheerder aan. Iemand die evenementen organiseert, ondersteunt bij organisatie van evenementen, actief op zoek gaat naar nieuwe ondernemers, met bestaande ondernemers aan de slag gaat om de Markt nog aantrekkelijker te maken, de kwaliteit van de openbare ruimte in de gaten houdt, weet wat er speelt en daarmee ook eerste aanspreekpunt is voor bewoners en ondernemers en dit samen met hen oppakt.

- Geertruidenberg: Vestingstad aan de Biesbosch is de nieuwe toeristische slogan voor onze vestingstad. Die slogan gaan we de komende jaren niet aanpassen, maar ten volle benutten. Alle toeristische ontwikkelingen moeten passen binnen deze visie

- Om de Markt in Geertruidenberg bruisend te krijgen doen we de volgende oproep: ondernemers, pak de handschoen op! Kom met creatieve en levendige evenementen. Wij beperken niet, maar nemen obstakels weg en denken graag mee. We schaffen bijvoorbeeld precariobelasting voor de terrassen af.

- Wanneer de Amercentrale door de rijksoverheid wordt gesloten zetten we in op toerisme, recreatie en natuur als nieuwe invulling van het gebied. Dat past het beste bij de combinatie van Nationaal Park De Biesbosch en de vestingstad Geertruidenberg.

- Zolang de koeltoren onze horizon (ont)siert zetten we in op de koeltoren als schilderij. We treden in overleg om de koeltoren te verven.

Een saamhorig dorp

- ­Het Ontmoetingscentrum is de huiskamer voor de inwoners van Raamsdonk. Om het OMC voor de toekomst te kunnen behouden komt er, naast voldoende plek voor de verenigingen, ook ruimte voor commerciële functies, zoals een restaurant. Het laagdrempelige karakter van deze ontmoetingsplaats moet hierin wel behouden blijven.

- We zetten in op ommetjes in het buitengebied, zodat er mooie wandelroutes ontstaan.

Gemeente voor inwoner en toerist

Morgen! is trots op onze gemeente. Elke kern heeft haar eigen uitstraling. Door in te zetten op een goed toeristisch beleid maken we het voor inwoner en bezoeker leuker. Meer bezoekers zorgen namelijk voor een aangename ongedwongen sfeer in onze gemeente. De winkels, horeca en culturele voorzieningen hebben hier baat bij.

Een mooie gemeente om te bezoeken

- Samen met VVV Geertruidenberg wordt de toeristische visie verder uitgevoerd, waarbij alle ondernemers worden betrokken.

- In het toeristisch seizoen komt er een busverbinding tussen de drie kernen die gekoppeld is aan de kunstroute.

- We ronden het project Dongeoevers stijlvol af door de locaties langs de Donge toegankelijk en gezellig te maken. De oevers nodigen je uit om te recreëren .

- We gaan voor het concept van ‘brede boeren’, waarbij de agrariër meer mogelijkheden krijgt naast zijn hoofdactiviteit. Hierbij kan gedacht worden aan toerisme, theetuin, kleinschalige verkoop van producten, educatie, zorg of een vergaderlocatie)

- Om bezoekers naar onze gemeente te trekken is behoud van onze musea een must. Denk hierbij aan Museum De Roos en het rijtuigenmuseum op landgoed Het Broeck.

- In 2018 krijgt Geertruidenberg historische schepen in rivier De Donge.

Een opgeknapt centrum

- Er komt een vrolijke speelse waterpartij in de Haven in Raamsdonksveer

- Het prachtige plan voor de ‘Oude haven van Raamsdonksveer’ wordt ten uitvoer gebracht om het opgeknapte centrum en de Donge met elkaar te verbinden.

Recreatie in Raamsdonksveer

- We creëren een strandje en zwemgelegenheid bij het plassengebied in Raamsdonksveer. Ook zorgen we voor betere verlichting bij de Zandput door gebruik te maken van duurzame verlichting met sensoren.

- De Omschoorweg wordt ingericht als natuurlijke wandelroute met bootcamp-faciliteiten.